Жуљевито срце

Поетски рукопис јавности, мање – више познатој по стваралаштву за децу (и омладину), а и као ‘’зрео и изграђен’’ прозни писац, бар судећи по овој књизи могао би се некако сажети у онaј Ракићев самоисказ: ‘’Кад срце запишти, мисао је крива’’. Отуда и наше опредељење да у први комуникацијски код као ознаку ове ‘’лире’’ избацимо синтагму ‘’осетљива душа’’. Заиста, кад се сиђе до ментално – вољних коренова – покретача поетског субјекта Русије Маринковић, ствараоца у широком – зрелом животном замаху, открива се болно – панегирична природа, пре свега осећајне, а затим, и то не мало, мисаоно ‘’кружење’’ ове поетесе. Распоредивши осамдесетину песама у циклусе Жуљевито срце, Велика гозба, Модра тишина, Роман суза, Кругови и Крунисање у вину поетеса као да је сачинила својеврстан сублимат, не само свог песничко – интимног, него и савременичког живота у кошмарном времену у којем ‘’нико не може да остане неутралан и ван историјске матице’.

Опис

Обимна збирка песама, Жуљевито срце, Русије Маринковић окупља разноврсне теме и мотиве у сагледавању света и живота.

Свих шест циклуса: Жуљевито срце, Велика гозба, Модра тишина, Роман суза, Кругови, Крунисање у вину, означавају, заправо, кругове свеукупног живота аутора. Посебно оног сушаственог унутрашњег света иманентан песничком надахнућу. А најтежи и најнепроходнији простори су у човековој нутрини. Лутати катакомбама унутрашњег живота до зарних, сунчаних обзарја могуће је само „подморницом срца“ . Знано је да је највиша поетичка мудрост, мудрост љубави и нада којих има у овој збирци у изобиљу.

Љубав је основни мотив наглашен споредним мотивима. Љубав у свему и свима. Љубав према свету и животу;  према природи, Богу, домовини, породици, пријатељима и свему што живот чини смисленим. Једноставно, истакнута је радост живљења, постојања. Стварања без остатка.